Giấy NCR

Một loại giấy carbon màu ẩn với bản sao trực tiếp và khả năng màu trực tiếp là giấy sao chép không carbon, còn được gọi làNCRgiấy. Để viên nang siêu nhỏ trong dung dịch sắc tố và dầu tràn ra và tiếp xúc với chất phát triển màuollowing phản ứng nhuộm, nó phải được phụ thuộc vào một lực bên ngoài. chủ yếu được sử dụng cho hóa đơn. biểu mẫu đa liên kết. biên lai kinh doanh chung. v.v. Cả giấy sao chép không carbon màu xanh và đen đều có sẵn.
img