NHIỀU LỚP

——HAI VÀ DUY NHẤT
Sự khác biệt rõ ràng giữa một lớp. Được ép bởi ít nhất hai lớp bảng màu xám
——Giá đáy, là thứ duy nhất thay đổi.

Nhiều lớp - Không xám

——Gói tiền thưởng

Nhiều lớp - Độ cứng siêu

——Mượt cứng,Trong nháy mắt

Bảng màu xám - Mịn