Giấy đặc sản

Giấy đặc sản

Giấy đặc sản là một loại giấy có mục đích sử dụng cụ thể và đầu ra hạn chế, chẳng hạn như giấy màu, giấy cảm ứng, giấy ngọc trai, giấy dập nổi, v.v., và có thể được sử dụng rộng rãi cho các hộp đóng gói và bìa sách. Trong khi đó, nó có sẵn để laminate tất cả các loại giấy tờ đặc biệt với bảng màu xám.