Bảng hộp gấp

• 100% bột giấy nguyên chất, độ bóng in cao, bề mặt in mịn
• Độ bóng cao, độ sáng và độ mịn tuyệt vời, khả năng chạy tốt
img