Bảng đen

Của chúng tôibìa cứng đencó giá cả cạnh tranh nhất và chất lượng cao và được sử dụng rộng rãi trong sản xuất hộp nước hoa tiêu chuẩn cao, tất cả các loại hộp quà tặng, túi giấy và album ảnh. Nhà máy của chúng tôi có thể sản xuất các sản phẩm có độ dày khác nhau, kích thước cuộn hoặc kích thước tấm. Tất cả của chúng tôi Bảng giấy đen thích hợp cho việc in lụa.
img