C2S bóng / Matt

GIẤY NGHỆ THUẬT TRÁNG:Nó là một loại giấy in cao cấp làm bằng giấy cơ sở phủ sơn trắng. Nó chủ yếu được sử dụng để in. Bề mặt sáng, phủ đồng đều, thấm hút mực mạnh mẽ với khả năng in thích ứng tốt và phù hợp để in màu tinh tế.
img