NHIỀU LỚP

—— HAI VÀ DUY NHẤT
Sự khác biệt rõ ràng giữa một lớp. Được ép bởi ít nhất hai lớp bảng màu xám
img
Nhiều lớp - Không màu xám
—— Giá đáy, là điều duy nhất thay đổi.

Nhiều lớp - Không màu xám

Độ cứng nhiều lớp-Ultra
—— Gói tiền thưởng

Độ cứng nhiều lớp-Ultra

Bảng xám - Mịn
——Silky cứng ngắc, Trong nháy mắt

Bảng xám - Mịn