Giấy chuyên dụng

Giấy chuyên dụng

Giấy đặc biệt là một loại giấy có mục đích sử dụng cụ thể và sản lượng hạn chế, chẳng hạn như giấy màu, giấy cảm ứng, giấy ngọc trai, giấy dập nổi, v.v., và có thể được sử dụng rộng rãi để đóng gói hộp và bìa sách. Trong khi đó, nó có sẵn để cán tất cả các loại giấy đặc biệt với bảng màu xám.
img