Bảng xả rác

Bảng xả rác

Bảng xả rác

Máy cắt khuôn tự động


PHÚT. KÍCH THƯỚC:76 TRIỆUx 152 ·MM
.MAX. KÍCH THƯỚC: 460MM× 1280MM
CÔNG SUẤT: 2.800.000 CHIẾC / THÁNG
PHẠM VI XỬ LÝ ĐỘ DÀY: 1.0MM 4,0 MM