Cắt ván

Cắt ván

Cắt ván

Máy cắt ván giấy


PHÚT. KÍCH THƯỚC: 60 PHÚTx60 PHÚT
.MAX. KÍCH THƯỚC: 1300MM× 1300MM
CÔNG SUẤT: 1.500 TẤN/THÁNG
PHẠM VI XỬ LÝ ĐỘ DÀY: 0,4MM 4,0 MM