Cắt chết

Cắt chết

Máy cắt khuôn tự độngPHÚT. KÍCH THƯỚC: 30MM x 30MM
.MAX. KÍCH THƯỚC:900MM× 650MM
CÔNG SUẤT: 3.000.000 LẦN CẮT/THÁNG
PHẠM VI XỬ LÝ ĐỘ DÀY: 0,4MM 3,4 MM