Bảng Duplex

Các đặc tính hiệu suất củaBảng duplex: Bề mặt có độ sáng tốt, độ mịn đẹp, hấp thụ mực và độ bóng in. Các tông có độ cứng và độ bền gấp tốt, không chỉ có thể xử lý với in offset màu chất lượng cao và in ống đồng, mà còn đáp ứng các yêu cầu lại bao bì. Đó là một vật liệu chất lượng cao cho bao bì hàng hóa trung và cao cấp.
img