Giấy LWC

• 100% bột giấy nguyên chất, độ bóng in cao, bề mặt in mịn

• Độ sáng và độ bóng cao, độ sáng và độ mịn tuyệt vời, khả năng chạy tốt

img